0898 636 333   office@labprim.com

София, ул. Каменоделска 5

Партньори

 • Sotax AG -Швейцария

  Системи за определяне на разтворимост и разпадаемост на таблетни форми. Проточни системи за определяне на разтворимост съгласно USP4. Ръчни и автоматични апарати за определяне на механична якост и физико-механични параметри. Апарати за определяне на изтриваемост, насипна плътност и течливост.

 • Buchi Labortechnik AG- Швейцария

  Лабораторни и индустриални ротационни вакуум изпарители. Автоматизирани системи за екстракция. Уреди за енкапсулиране, разпрашаване и лиофилизиране. Уреди за ръчно и автоматично определяне на точка на топене и кипене.Системи за определяне на азот по Келдал. Флаш и препаративни хроматографи.

 • Binder GmbH- Германия

  Лабораторни сушилни и инкубатори. СО2 инкубатори. Вакуум сушилни. Климатични камери и камери за растеж. Динамични климатични камери. Камери за безопасно тестване на батерии. Ултрафризери

 • Helmut Fischer GmbH - Германия

  Рентгени и ръчни апарати за анализ на материали и измерване дебелина на покритие, апарати за наноидентичност, издръжливост на надраскване и кулоскопи.

 • Julabo GmbH - Германия

  Циркулатори с охлаждане. Циркулатори с нагряване. Високодинамични системи за контрол на температурата. Рециркулиращи охладители. Водни бани.

 • THINKY- Япония

  Лабораторни и пилотни планетарно-центрофужни миксери и системи за пълнене на спринцовки.

 • CAMAG AG- Швейцария

  Пълна гама оборудване за тънкослойна и високо ефективна тънкослойна хроматография

 • Rudolph Research Analytical- САЩ

  Автоматични денситометри, поляриметри и рефрактометри. Системи за директно измерване на алкохолно съдържание.

 • Jasco - Япония

  Високоефективни течни хроматографски системи(HPLC), UV-VIS спектрофотометри, Инфрачервени спектрометри, микроскопи, раман систестеми, Флуоресцентни спектрометри.

 • Precisa Gravimetrics AG - Швейцария

  Пълна гама лабораторни везни. Влагоанализаторни везни. Автоматизирани системи за определяне на пепелно съдържание.

 • AMETEK Brookfield - САЩ

  Вискозиметри. Реометри. Апарати за анализ на текстури. Анализатори за потока на прахообразни вещества.

 • Novasina AG - Швейцария

  Апарати за водна активност.

 • Astell Scientific Ltd - Англия

  Лабораторни хоризонтални и вертикални автоклави. Двупроходни автоклави. Системи за дезинфекция и обеззаразяване.

 • Fiocchetti - Италия

  Лабораторни хладилници Лабораторни фризери

 • SI Analytics - Германия

  Лабораторни pH метри, кондуктометри и оксиметри. Автоматични потенциометрични титратори и системи за дозиране. Титратори за обемно и кулометрично определяне на вода по метод на Karl Fischer. Визкозиметри. Лабораторни и индустриални pH електроди

 • ELMA GMBH- Германия

  Пълна гама лабораторни и индустриални ултразвукови вани. Системи за автоматизирано ултразвуково почистване

 • INTEGRA - Швейцария

  Ръчни и електронни пипети, вакум аспиратори, перисталтични помпи, медиа стерилизатори, апарати за пълнене на петрита и апарати за стерилизация чрез пламък.

 • Ascott - Англия

  Камери за тестване на корозия.

 • Sigma Laborzentrifugen GmbH - Германия

  Лабораторни центрофуги

 • Martin Christ GMBH - Гермаия

  Лабораторни, пилотни и производствени лиофилизатори. Ротационни вакуум концентратори.

 • Gibertini- Италия

  Апарати за Енология, Дестилатори и везни.