• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Добре дошли 

„Лабприм“ ЕООД е директен вносител на лабораторна апаратура и мебели,  пилотно и промишлено оборудване от водещи европейски и световни производители.

Висококвалифицираните служители на фирмата осигуряват инсталиране, пускане в действие, обучение, квалификация на доставеното оборудване, както и професионални консултации и методологична помощ.

„Лабприм“ ЕООД разполага с оторизирана сервизна база осигуряваща гаранционно и  извънгаранционно сервизно обслужване, както и регулярна профилактика на закупеното оборудване.

Основната ни цел е пълната клиентска удовлетвореност, от предлаганата апаратура и услуги.

  

                                                       

Новини

За контакти

гр.София, 1202, ул. Каменоделска №5, етаж 7, офис 701 +359 898 636333 office@labprim.com